STĚHOVÁNÍ BEZ AUTA

CENA ZA HODINU PRÁCE  
1 pracovník bez auta 250,- Kč

+ každý další pracovník  250,- Kč

 

Minimální cena:                1 pracovník             300,- Kč

(do 1 hodiny práce)           2 pracovníci            600,- Kč