ZPĚTNÁ VAZBA

Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb

Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.

 

Jsme STĚHOVÁNÍ NA JEDNIČKU.

                                        Oznámkujte naše služby jako ve škole známkou 1-5... :)

 

 

NAŠE VYSVĚDČENÍ

Jako ve škole. 1 - výborné, 2 - chvalitebné, 3 - dobré, 4 - dostatečné, 5 - nedostatečné :)